Đánh Giá Tín Dụng Doanh Nghiệp Với Xếp Hạng Tín Dụng Là Gì, Xếp Hạng Tín Dụng (Credit Rating) Là Gì

*

Xếp Hạng Tín Nhiệm Là Gì? Điều Kiện Xếp Hạng Tin Nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm hiện nay vẫn còn là khái niệm khá xa lạ đối với nhiều người cũng như thị trường Việt Nam. Về cơ bản, xếp hạng tín nhiệm là ý kiến đánh giá chất lượng tín dụng hay khả năng trả nợ của Chủ thể phát hành hoặc Công cụ nợ. Sau đây, ACC sẽ giới thiệu cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Xếp hạng tín nhiệm là gì? Điều kiện xếp hạng tín nhiệm”

 

Khái niệm xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm là việc đánh giá khả năng trả nợ của người đi vay nói chung hoặc đối với một khoản nợ hay nghĩa vụ tài chính cụ thể nào đó. Xếp hạng tín nhiệm có thể áp dụng đối với bất kỳ tổ chức nào đang muốn mượn tiền – cá nhân, công ty, nhà nước hoặc chính quyền tỉnh, hoặc chính phủ. Xếp hạng tín nhiệm và đánh giá nói chung cho các công ty và chính phủ thường được thực hiện bởi một cơ quan xếp hạng tín dụng như Standard & Poor’s, Moody’s hay Fitch. Các cơ quan xếp hạng này được yêu cầu bởi một tổ chức đang tìm kiếm dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho bản thân hoặc một trong các vấn đề nợ của mình.

Đang xem: Xếp hạng tín dụng là gì

Vai trò của xếp hạng tín nhiệm

Đối với người đi vay: Xếp hạng tín nhiệm ảnh hưởng đến quyết định cho vay, quan trọng hơn là quyết định đến lãi suất của bên cho vay. Vì vậy, người đi vay sẽ cố gắng để có được xếp hạng tín nhiệm cao nhất, trong khi đó các cơ quan xếp hạng phải có cái nhìn trung thực và khách quan về tình hình tài chính của người vay ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ.Xếp hạng tín nhiệm cũng đóng một vai trò lớn trong việc xác định người mua tiềm năng có nên mua trái phiếu hay không. Xếp hạng tín nhiệm thấp đồng nghĩa với rủi ro đầu tư cao; điều này còn chỉ ra rằng có khả năng cao là công ty sẽ không trả hết được lợi tức.

Các hình thức xếp hạng tín nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm lần đầu:Đánh giá khả năng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn thanh toán của Tổ chức phát hành.Xếp hạng tín nhiệm hàng năm:Sau Xếp hạng tín nhiệm lần đầu, Xếp hạng tín nhiệm hàng năm được thực hiện theo định kỳ mỗi năm một lần. Các đánh giá được tiến hành dựa trên các thay đổi trong tình hình hoạt động tài chính của Tổ chức được xếp hạng.Đánh giá sự kiện tín dụng:được tiến hành trong suốt khoảng thời gian sau khi công bố Xếp hạng ban đầu, bất cứ khi nào có sự kiện có tác động đáng kể đến chất lượng tín dụng hoặc khi một sự kiện tương tự được mong đợi.

Các loại hình doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Các loại hình doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định này:

Công ty trách nhiệm hữu hạn;Công ty cổ phần;Công ty hợp danh.

Xem thêm: Phát Triển Kinh Tế Biển Việt Nam, Kinh Tế Biển Và Bài Toán Còn Nhiều Thách Thức

Việc đặt tên của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì không được phép sử dụng cụm từ “xếp hạng tín nhiệm” hoặc các cụm từ khác có nội hàm như “xếp hạng tín nhiệm” trong tên gọi.

Chuẩn bị hồ sơ

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bước 1: Doanh nghiệp nộp một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.Bước 2: Xử lý hồ sơTrong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi năm bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.

Xem thêm: So Sánh Đầu Tư Cổ Phiếu Và Đầu Tư Trái Phiếu Và Trái Phiếu, So Sánh Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Để Đầu Tư Hiệu Quả

Bước 3: Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan thẩm định, xem xét hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

See more articles in category: Tín dụng

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post: