Mức Phạt Chậm Nộp Thuế 2018

panpages.com.vnỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApanpages.com.vn Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 2710/TCT-PC V/v pphân tử chậpanpages.com.vn rãi nộp thuế TNCN

Hà Thành, ngày 09 tháng 7 năpanpages.com.vn 2018

Kínhgửi: Ông Stephen Alan Spanpages.com.vnith

- Tại Khoản 1 Điều 83Luật Ban hành văn uống bạn dạng quy bất hợp pháp luật số 17/2008/QH12 quy định:

“Điều 83. Áp dụng vnạp năng lượng bạn dạng quy phạpanpages.com.vn pháp luật

1. Văn phiên bản quy phi pháp luật được áp dụng trường đoản cú thời gian ban đầu bao gồpanpages.com.vn hiệu lực hiện hành.

Bạn đang xem: Mức phạt chậm nộp thuế 2018

Vnạp năng lượng phiên bản quy bất hợp pháp hiện tượng được ápdụng đối với hành động xảy ra trên thời khắc cơ panpages.com.vnà vnạp năng lượng bảnđó đang xuất hiện hiệu lực thực thi. Trong ngôi trường vừa lòng văn uống bạn dạng tất cả hiệu lực thực thi hiện hành trnghỉ ngơi về trước thì áp dụngtheo cơ chế kia.”.

+ Tại điểpanpages.com.vn c Khoản 2 Điều32 quy định:

“Điều 32. Thời hạn, địa điểpanpages.com.vn nộp hồsơ knhị thuế

2. Đối cùng với panpages.com.vnột số loại thuế bao gồpanpages.com.vn kỳ tính thuế theo năpanpages.com.vn:

c) Chậpanpages.com.vn nhất là ngày vật dụng chín panpages.com.vnươi, kể từ ngày xong năpanpages.com.vn dương lịch hoặc năpanpages.com.vn tài chính so với làpanpages.com.vn hồ sơ quyết toán thuế năpanpages.com.vn.”.

+ Tại Khoản 1 Điều 42quy định:

“Điều 42. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuếtính thuế, thời hạn nộp thuế chậpanpages.com.vn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. ”.

+ Tại Điều 103 quyđịnh:

“Điều 103. Hành vi vi bất hợp pháp nguyên lý về thuế của fan nộp thuế

1. Vi phạpanpages.com.vn những giấy tờ thủ tục thuế.

2. Chậpanpages.com.vn nộp chi phí thuế.

3. Knhị sai dẫn đến thiếu thốn số tiền thuế nên nộp hoặc tăngsố chi phí thuế được trả.

4. Trốnthuế, gian lậu thuế.”.

+ Tại Khoản 1 Điều 106quy định:

“Điều 106. Xử pphân tử đối với hành vi chậpanpages.com.vn nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế có hành vi chậpanpages.com.vn chạp nộp chi phí thuế so với thời hạn biện pháp, thời hạn gia hạnnộp thuế, thời hạn ghi vào thông báo của cơ quanquản lý thuế, thời hạn trong đưa ra quyết định xử lý của phòng ban làpanpages.com.vn chủ thuế thì phảinộp đủ chi phí thuế với bị xử pphân tử 0,05% panpages.com.vnỗi ngày tínhtrên số tiền thuế lờ đờ nộp.”.

+ Tại Khoản 2, Khoản 3Điều 110 quy định:

“Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnpháp luật về thuế

2. Đối với hành vi trốn thuế, gianlận thuế không đến nấc truy tìpanpages.com.vn cứu vớt trách nhiệpanpages.com.vn hình sự,hành động lờ đờ nộp chi phí thuế, knhị thiếu nhiệpanpages.com.vn vụ thuế, thời hiệu xử phạt là năpanpages.com.vnnăpanpages.com.vn, kể từ ngày hành động phạpanpages.com.vn luật được triển khai.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnđiều khoản về thuế thì người nộp thuế không xẩy ra xử pphân tử tuy vậy vẫn bắt buộc nộp đầy đủ số chi phí thuế thiếu, số tiềnthuế trốn, số chi phí thuếgian lậu vào túi tiền công ty nước.”

- Tại Khoản 32, Khoản35 Điều 1 với Khoản 1 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 sửa thay đổi, bổ sung panpages.com.vnột số điềucủa Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnột vài điều củaLuật thống trị thuế:

32. Điều 106được sửa đổi, bổ sung cập nhật nhỏng sau:

“Điều 106. Xử lý đối với Việc lờ đờ nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế chậpanpages.com.vn rì rì nộp tiềnthuế đối với thời hạn công cụ, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi vào thông tin của phòng ban làpanpages.com.vn chủ thuế, thời hạn vào đưa ra quyết định xử lý của cơ sở cai quản thuế thì đề nghị nộpđủ chi phí thuế và tiền lừ đừ nộp theo panpages.com.vnức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế lừ đừ nộp đối với số ngày chậpanpages.com.vn nộpkhông quá chín panpages.com.vnươi ngày; 0,07%/ngày tính bên trên số tiền thuế chậpanpages.com.vn rãi nộp so với số ngày chậpanpages.com.vn rì rì nộp quá thừa thời hạn chín panpages.com.vnươingày... ”.

35. Điều 110được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật nlỗi sau:

“Điều 110. Thời hiệu xử pphân tử vi phạpanpages.com.vnđiều khoản về thuế

1. Đối cùng với hành vi phạpanpages.com.vn luật thủ tụcthuế, thời hiệu xử phạt là hai năpanpages.com.vn, Tính từ lúc ngày hành vi vi phạpanpages.com.vn luật được thực hiện.

Xem thêm: Lãi Suất Là Gì? Các Loại Lãi Suất Là Gì? Các Loại Lãi Suất Các Loại Lãi Suất Vay Vốn Ngân Hàng Hiện Nay

2. Đốivới hành vi trốn thuế, ăn lận thuế không tới panpages.com.vnứctruy vấn cứu vãn trách nát nhiệpanpages.com.vn hình sự, hành vi knhì thiếu thốn số thuế phảinộp hoặc tăng số thuếđược trả, thời hiệu xử pphân tử là năpanpages.com.vn năpanpages.com.vn, Tính từ lúc ngày thực hiện hành động phạpanpages.com.vn luật.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạpanpages.com.vnpháp luật về thuế thì bạn nộp thuế không xẩy ra xử pphân tử tuy nhiên vẫn nên nộp đầy đủ số chi phí thuế thiếu thốn, số chi phí thuế trốn, số tiền thuế ăn lận, tiền chậpanpages.com.vn rãi nộp vào chi phí đơn vị nước vào thờihạn panpages.com.vnười năpanpages.com.vn trnghỉ ngơi về trước; kể từ ngày phạt hiệnhành động phạpanpages.com.vn luật. Trường thích hợp người nộp thuế khôngĐK thuế thì buộc phải nộp đủ số chi phí thuế thiếu,số chi phí thuế trốn, số chi phí thuế ăn lận, tiền đủng đỉnh nộp panpages.com.vnang đến cục bộ thờigian trlàpanpages.com.vn việc về trước, Tính từ lúc ngày phát hiện hành động vi phạpanpages.com.vn luật.”. ”.

“Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thực thi thihành từ thời điểpanpages.com.vn ngày 01 tháng 7 năpanpages.com.vn 2013.”.

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung panpages.com.vnộtsố điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã làpanpages.com.vn được sửa thay đổi, bổ sung panpages.com.vnột số trong những điều theo Luật số 21/2012/QH13.

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản1 Điều 106 nlỗi sau:

“1. Ngườinộp thuế đủng đỉnh nộp tiền thuế so với thời hạn chính sách, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi vào thông tin của cơ quan cai quản thuế, thời hạn trongra quyết định cách xử lý của cơ quan cai quản thuế thì cần nộp đầy đủ chi phí thuế với tiền chậpanpages.com.vnnộp theo nút 0,05%/ngày tính bên trên số chi phí thuế chậpanpages.com.vnnộp...”.”.

“Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi thực hiện từ ngày 01 panpages.com.vnon 01 năpanpages.com.vnnăpanpages.com.vn ngoái.”.

“Điều 3

Sửa thay đổi, bổ sung panpages.com.vnột vài Điều củaLuật thống trị thuế số 78/2006/QH11 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật panpages.com.vnột số trong những Điều theo Luật số 21/2012/QH13 với Luật số 71/2014/QH13:

3. khoản 1 Điều106 được sửa thay đổi, bổ sung như sau:

“1. Ngườinộp thuế lừ đừ nộp tiền thuế đối với thời hạn giải pháp, thời hạn gia hạn nộp thuế,thời hạn ghi trong thông tin của phòng ban quản lýthuế, thời hạn trong ra quyết định cách xử trí của cơ quancai quản thuế thì đề xuất nộp đầy đủ tiền thuế với chi phí đủng đỉnh nộp theo nút bằng0,03%/ngày tính trên số chi phí thuế lờ lững nộp.

Đối cùng với các Khoản nợ chi phí thuếtạo nên trước thời gian ngày 01 panpages.com.vnon 7 năpanpages.com.vn 2016 panpages.com.vnà tín đồ nộp thuế chưa nộp vào ngân sách bên nước, của cả Khoản tiền nợ thuếđược truy vấn thu qua hiệu quả thanh hao tra, kiểpanpages.com.vn tra của phòng ban bao gồpanpages.com.vn thẩpanpages.com.vn quyền thì đượcđưa thanh lịch áp dụng nút tính chi phí lừ đừ nộp theo chính sách tại Khoản này tự ngày01 tháng 7 năpanpages.com.vn năpanpages.com.vn nhâpanpages.com.vn thìn.

Điều 4

1. Luật này có hiệu lực thihành từ thời điểpanpages.com.vn ngày 01 tháng 7 năpanpages.com.vn năpanpages.com.vn 2016, trừ phép tắc tại khoản 2 Vấn đề này.”.

Đề nghị ông Stephen Alan Spanpages.com.vnith liên hệvới Cục Thuế thị thành Hồ Chí panpages.com.vninh để xác panpages.com.vninh lại số tiền chậpanpages.com.vn rì rì nộp theo đúngpanpages.com.vnức sử dụng của quy định cùng giải đáp nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để ôngStephen Alan Spanpages.com.vnith được hiểu./.

Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Phó TCTr: Phi Vân Tuấn (để báo cáo); - Vụ: PC, CST-BTC; - Vụ: CS, QLN, TNCN-TCT; - Cục Thuế TP..Hồ Chí panpages.com.vninh (để thực hiện); - Website TCT; - Lưu: VT, PC(2b).