Bảng Lãi Suất Ngân Hàng Đông Á Tháng 10/2019 Mới Nhất, Lãi Suất Ngân Hàng Đông Á Mới Nhất Tháng 10/2019

Trong đầu tháng 10, lãi suất huy động của Ngân hàng Đông Á ở kì hạn 1 tháng, 6 tháng và 13 tháng đều tăng 0,1% so với tháng trước.

Đang xem: Lãi suất ngân hàng đông á tháng 10/2019

*

Trong tháng 10,lãi suất tiền gửi tiết kiệmthông thường tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) theo hình thức lãi trả cuối kì dao động từ 0,29% đến 7,6%/năm.

Trong đó, tiền gửi có kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang được áp dụng mức lãi suất là 0,29%/năm. Kì hạn từ 1 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm, nhích 0,1 điểm%.

Tiết kiệm các kì hạn từ 2 đến 5 tháng được hưởng mức lãi suất 5,5%/năm. Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng 7%/năm, tăng 0,1% so với đầu tháng 9.

Tiền gửi kì hạn 7 và 8 tháng đang có cùng mức lãi suất 7,1%/năm; từ 9 đến 11 tháng là 7,2%/năm. Tiền gửi kì hạn 12 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt 7,4%/năm.

Các kì hạn 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được hưởng cùng mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm.

Biểulãi suất ngân hàng Đông Ámới nhất tháng 10/2019

*

Đối với sản phẩm tiết kiệm Trường An được áp dụng cho các kì hạn gửi từ 6 đến 36 tháng với mức lãi suất cơ sở tương tự sản phẩm truyền thống.

Xem thêm: Ngân Hàng Vcb – Có Bao Nhiêu Chi Nhánh

Tuy nhiên tùy vào số tiền gửi mà khách hàng được cộng thêm lãi suất. Cụ thể, với số tiền gửi từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng, khác hàng được cộng thêm 0,04%.

Từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng, khác hàng được cộng thêm 0,06%; từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỉ đồng, khách hàng được cộng thêm 0,08% và từ 1 tỉ đồng trở lên khách hàng được cộng thêm 0,1%.

DongA Bank cũng có ưu đãi cho các khách hàng tái tục. Theo đó, khách hàng đã gửi sản phẩm tiết kiệm Trường An có kì hạn từ 12 tháng trở lên lãi cuối kì đáo hạn, đến ngân hàng và tiếp tục gửi lại sản phẩm tiết kiệm Trường An có kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên lãi cuối kỳ sẽ được nhận thêm lãi suất thưởng.

Cụ thể, kì hạn gửi 12 và 13 tháng lãi cuối kì hưởng mức thưởng 0,03%/năm; kì hạn gửi trên 13 tháng lãi cuối kì hưởng mức thưởng 0,06%/năm.

Ở sản phẩm tiền gửi bằng ngoại tệ, DongA Ban ktiếp tục duy trì mức lãi suất 0%/năm đối với tiền gửi bằng đồng USD. Các đồng tiền khác như khi gửi EUR có lãi suất cao nhất là 2,03%/năm dành cho kì hạn 12 tháng. Khi gửi CAD kì hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ hưởng lãi suất cao nhất 0,51%/năm.

Xem thêm: Xổ Số Bình Định Ngày 17 Tháng 5 /1607, Xổ Số Bình Định Ngày 17/6/2021

Tương tự khi gửi AUD kì hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ hưởng lãi suất cao nhất 2,43%/năm. Khi gửi GBP ở các kì hạn 1, 2, 3, 6, 9 và 12 tháng đều cùng mức lãi suất 0,51%/năm.

See more articles in category: Cho vay lãi suất

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post: