Đóng Thuế Nhà Đất ? Không Đóng Thuế Đất Có Sao Không? Thuế Nhà Đất Là Gì

Thuế sử dụng đất là gì? Cách tính thuế sử dụng đất hàng năm? Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất? Các trường hợp phải đóng thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đang xem: đóng thuế nhà đất

Đất đai là tài nguyên quý giá, được đánh giá là nguồn nội lực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Việt Nam đã ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 đất đai được xác định là thuộc sở hữu toàn dân và người dân có quyền được sử dụng, điều này được thể hiện qua việc tổ chức, cá nhân khi được công nhận quyền sử dụng đất có thể thực hiện các quyền sử dụng, định đoạt đối với đất đai.

Đồng thời, pháp luật cũng quy định bên cạnh việc được hưởng các quyền mà Nhà nước công nhận thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước qua các khoản đóng góp về thuế khi sử dụng đất hàng năm. Quy định này không chỉ đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả mà còn góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vậy, người sử dụng đất cần phải nộp thuế sử dụng đất hàng năm khi nào và các khoản nộp này được tính như thế nào? 

1. Thuế sử dụng đất là gì?

Thuế sử dụng đất là loại thuế mà người sử dụng đất phải nộp trong quá trình sử dụng đất. Đây là một loại thuế gián thu được áp dụng đối với quyền sử dụng đất. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất hàng năm

Hiện nay, thực hiện theo quy định tại Luật đất đai năm 2013, đất đai được phân loại thành hai nhóm chủ yếu bao gồm các loại đất sử dụng trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Các loại đất này đều được quy định là đối tượng mà những cá nhân, tổ chức khi sử dụng phải đóng thuế sử dụng đất hằng năm theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. Theo đó, việc đóng thuế sử dụng đất hàng năm sẽ phát sinh khi có điều kiện cụ thể như sau:

– Việc đóng thuế sử dụng đất hàng năm do các tổ chức, cá nhân đã được công nhận về quyền sử dụng đất hoặc do những người đang thực tế sử dụng đất thực hiện.

Xem thêm: Số Tham Chiếu Là Gì Acb ) – Acb: Ngân Hàng Tmcp Á Châu

– Loại đất mà cá nhân, tổ chức sử dụng được xác định là một trong các đối tượng mà pháp luật ghi nhận là đối tượng phải chịu thuế, bao gồm:

+ Các loại đất được sử dụng trong nông nghiệp như đất trồng trọt, trồng rừng hay nuôi trồng thủy sản.

+ Các loại đất được sử dụng ngoài mục đích nông nghiệp (hay còn gọi là đất phi nông nghiệp) như đất ở, đất được sử dụng nhằm mục đích kinh doanh hoặc sản xuất hay các loại đất khác thuộc nhóm này thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng được sử dụng vào mục đích kinh doanh.

*

Luật sư tư vấn đối tượng được giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:1900.6568

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC, các trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm:

– Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau: 

+ Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh. 

+ Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư ( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

– Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. 

– Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

– Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại.

Xem thêm: Thuế Giá Trị Gia Tăng Là Gì ? Khái Niệm Và Các Quy Định Thuế Gtgt

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn có nhà ở địa chỉ: 8/6/7 đường Lê Văn Quới, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nhưng bạn không nói rõ vùng của bạn có phải là vùng kinh tế – xã hội khó khăn, ưu đãi đầu tư,… hay không? Do đó, nếu gia đình bạn đang sử dụng đất ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn, ưu đãi đầu tư,… thì bạn sẽ được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nếu gia đình bạn không thuộc một trong các trường hợp trên sẽ không được giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

See more articles in category: Bất động sản

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post: