Chi Phí Được Trừ Khi Tính Thuế Tncn Năm 2021, Chi Phí Hợp Lý Được Trừ Khi Tính Thuế Tncn

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất; Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN như: Giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc theo quy định mới nhất hiện hành.

Đang xem: Chi phí được trừ khi tính thuế tncn

Căn cứ theo:- Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.- Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC.- Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14=> Quy định về các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN như sau:Các khoản giảm trừ thuế TNCN là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, gồm 3 khoản như sau: – Giảm trừ gia cảnh – Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện – Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến họcCác khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN quy định cụ thể như sau:
1. Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân:a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.b) Mức giảm trừ gia cảnh 2021:Mức giảm trừ bản thânlà 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)- Mức giảm trừ người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.Ví dụ: Nhân viên A làm việc tại Công ty kế toán Thiên Ưng nhận được mức lương là 15tr/tháng.Mức giảm trừ gia cảnh cho nhân viên A như sau: – Giảm trừ bản thân là: 11tr. – Giảm trừ người phụ thuộc là 4,4tr (nếu nhân viên A không đăng ký người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ người phụ thuộc nhé.Như vậy: Tổng mức giảm trừ gia cảnh cho nhân viên A là: 11 + 4,4 = 15,4tr (Nhân viên A sẽ không phải đóng thuế TNCN, vì số tiền được giảm trừ lớn hơn thu nhập tính thuế TNCN)c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh:– Giảm trừ gia cảnhbản thân người nộp thuế: +) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
+) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.Ví dụ:– Từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021 bà E không có thu nhập từ tiền lương, tiền công.- Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021 bà E có thu nhập từ tiền lương, tiền công do ký hợp đồng lao động trên 03 tháng tại Công ty A.Như vậy, trong năm 2021 bà E được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 5/202 đến hết tháng 12/2021 (tương ứng với tháng có phát sinh thu nhập). Nếu đến cuối năm bà E thực hiện quyết toán thuế thì bà E được tính giảm trừ cho bản thân đủ 12 tháng.– Giảm trừ gia cảnhngười phụ thuộc: +) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế người phụ thuộc. +) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. +) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.Ví dụ 1: Bà C sinh con vào tháng 3/2021.- Nhưng đến tháng 8/2021 bà C đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, trên Mẫu đăng ký 02/ĐK-NPT-TNCN khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 3/2021 thì trong năm bà C được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2021.- Khi quyết toán bà C được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng 3/2021 đến hết tháng 12/2021 mà không phải đăng ký lại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Cổ Phiếu Là Như Thế Nào ? Cách Đầu Tư Cổ Phiếu Trực Tuyến 2021

Ví dụ 2: Bà C sinh con vào tháng 3/2021.- Nhưng đến tháng 8/2021 bà C đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, trên Mẫu đăng ký 02/ĐK-NPT-TNCN khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 8/2021 thì trong năm bà C được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2021.- Khi quyết toán để được tính lại theo thực tế phát sinh từ tháng 3/2021 thì bà C phải đăng ký lại theo thực tế phát sinh tại Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.Chi tiết việc cách khai đăng ký người phụ thuộc qua mạng như nào, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký phụ thuộc…
+) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.Chi tiết quy định về việc người phụ thuộc gồm những ai, điều kiện để được đăng ký giảm trừ, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc ...
2. Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện:a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.Ví dụ: Nhân viên A làm việc tại Công ty kế toán Thiên Ưng, mức lương tham gia BHXH là 5tr/tháng.- Mỗi tháng Cty sẽ trích Tổng là 32% để nộp cho Cơ quan BHXH: = 5tr x 32% = 1.600.000.- Trong đó phần trích vào lương nhân viên A là: 10,5% = 5tr x 10,5% = 525.000.Như vậy: Nhân viên A được giảm trừ BHXH, BHYT, BHTN là: 525.000/tháng.
b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện- Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ.- Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.
c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.d) Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.đ) Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay).

Xem thêm: Tư Vấn Về Xây Nhà Xưởng Trên Đất Trồng Cây Lâu Năm, Xây Nhà Xưởng Trên Đất Nông Nghiệp Có Được Không

———————————————————-Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!.Nếu bạn muốn học cách tính thuế TNCN, kê khai thuế TNCN tháng/quý, quyết toán thuế cuối năm … có thể tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.—————————————————————
Cùng chủ đề: giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ thuế tncn, các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ thuế tncn 2021, các khoản giảm trừ khi tính thuế tncn, các khoản giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, các khoản được giảm trừ thuế tncn, các khoản được giảm trừ khi tính thuế tncn, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất, các khoản giảm trừ thuế TNCN mới nhất, mức giảm trừ gia cảnh

See more articles in category: Tài chính

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post:

Bán Đất Dự Án Kim Chung Di Trạch Tại Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Bán Đất Dự Án Kim Chung Di Trạch Tại Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Bạn Đang Xem Với Chủ Đề: ” Giá Vàng 9999 Hôm Nay Tại Bắc Giang Hôm Nay
Bạn Đang Xem Với Chủ Đề: ” Giá Vàng 9999 Hôm Nay Tại Bắc Giang Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 11 /2018, Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 4 Năm 2021
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 11 /2018, Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Ngày 9 Tháng 4 Năm 2021
Mở Thẻ Vietinbank Online Lấy Ngay 2021, Cách Làm Thẻ Atm Vietinbank Online
Mở Thẻ Vietinbank Online Lấy Ngay 2021, Cách Làm Thẻ Atm Vietinbank Online
Mở Tài Khoản Bidv Mất Bao Lâu Và Bao Nhiêu Tiền? Cách Làm Thẻ Atm Bidv
Mở Tài Khoản Bidv Mất Bao Lâu Và Bao Nhiêu Tiền? Cách Làm Thẻ Atm Bidv
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Phạt Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Đơn Đề Nghị Giảm Mức Phạt Thuế
Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Phạt Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Đơn Đề Nghị Giảm Mức Phạt Thuế
Xuất Hóa Đơn Cho Khách Hàng Không Có Mã Số Thuế Có Hợp Lệ, Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Khách Hàng Cá Nhân
Xuất Hóa Đơn Cho Khách Hàng Không Có Mã Số Thuế Có Hợp Lệ, Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Khách Hàng Cá Nhân
Thông Tin Giá Cổ Phiếu Của Grab : Nikkei Asia, Thông Tin Giá Cổ Phiếu Grab Mới Nhất
Thông Tin Giá Cổ Phiếu Của Grab : Nikkei Asia, Thông Tin Giá Cổ Phiếu Grab Mới Nhất
Fhh Lên Sàn Hose Là Đích Đến Cuối Cùng Củ, Hose Đã Nhận Được Hồ Sơ Niêm Yết Của Flchomes
Fhh Lên Sàn Hose Là Đích Đến Cuối Cùng Củ, Hose Đã Nhận Được Hồ Sơ Niêm Yết Của Flchomes
Làm Thế Nào Khi Quên Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Dễ Dàng Khi Quên
Làm Thế Nào Khi Quên Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Dễ Dàng Khi Quên
Hải Phòng Trả Lại Cho Chủ Đầu Tư ” Siêu Dự Án Hải Phòng Xây Dựng Khi
Hải Phòng Trả Lại Cho Chủ Đầu Tư ” Siêu Dự Án Hải Phòng Xây Dựng Khi
Bán Nhà Đất Phường Cát Lái Quận 2, Hồ Chí Minh, Bán Đất Nền Dự Án Phường Cát Lái, Quận 2
Bán Nhà Đất Phường Cát Lái Quận 2, Hồ Chí Minh, Bán Đất Nền Dự Án Phường Cát Lái, Quận 2
Tôi Bị Mất Số Điện Thoại Đăng Ký Momo Khi Mất Số Điện Thoại, Có Vào Được Không?
Tôi Bị Mất Số Điện Thoại Đăng Ký Momo Khi Mất Số Điện Thoại, Có Vào Được Không?
Ngân Hàng Câu Hỏi Cho Trẻ Mầm Non Ôn Giáo Viên Vòng 1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cho Trẻ Mầm Non
Ngân Hàng Câu Hỏi Cho Trẻ Mầm Non Ôn Giáo Viên Vòng 1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cho Trẻ Mầm Non
Dự Án Thành Phố Mới Bình Dương, Thành Phố Mới Bình Dương
Dự Án Thành Phố Mới Bình Dương, Thành Phố Mới Bình Dương