Check Mã Số Thuế Cá Nhân Doanh Nghiệp 2021, Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Bằng Số Cmnd Cccd

Hiện nay việc đăng ký cũng như tra cứu mã số thuế cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức online vô cùng dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Dưới đây là cách tra cứu mã số thuế cá nhân và một số quy định có liên quan.

Đang xem: Check mã số thuế

1. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

* Cách tra cứu trên trang web Mã số thuế

Bước 1:Truy cập vàotrang webMã số thuế:https://masothue.vn/

Bước 2: Chọntra cứu mã số thuếcá nhân

Bước 3: Nhập số CMND/CCCD

Bước 4: Nhận kết quả.

* Tra cứu trên trang web của Tổng cục thuế

Bước 1:Truy cập vào đường link:http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Bước 2: Nhập số CMND/CCCD

Bước 3: Điền mã xác nhận

Lưu ý: Phần mã xác nhận có phân biệt chữ hoa và chữ thường nên cần điền đúng và đủ mã số theo in thường, in hoa.

Bước 4: Bấm vào ô Tra cứu và nhận kết quả.

2. Mã số thuế cá nhân là gì?

Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế (khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019).

Trước đây tại khoản 3 Điều 5 Luật Quản lý thuế 2006 có quy định về mã số thuế như sau:

“Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.”.

Như vậy, quy định hiện hành quy định rõ mã số thuế là một dãy số, gồm 02 loại: Mã số thuế 10 chữ số, mã số thuế 13 chữ số và không có chữ cái, chỉ có ký tự khác (dấu gạch ngang tại mã số thuế 13 chữ số).

Căn cứkhoản 1 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC, mã số thuế có cấu trúc như sau:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10- N11N12N13

Trong đó:

– Hai chữ số đầu N1N2là số phần khoảng của mã số thuế.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.

– Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Ba chữ số N11N12N13là các số thứ tự từ 001 đến 999.

– Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 03 chữ số cuối.

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân (Ảnh minh họa)

3. Mã số thuế cá nhân có bao nhiêu số?

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định nhân loại cấu trúc mã số thuế như sau:

“a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác (sau đây gọi là đơn vị độc lập).

b) Mã số thuế 13 chữ số và dấu gạch ngang (-) dùng để phân tách giữa 10 số đầu và 3 số cuối được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác.

Xem thêm: Hội Sở Acb Tphcm – Ngân Hàng Tmcp Á Châu (Acb)

…”.

Như vậy, mã số thuế cá nhân gồm 10 số.

4. Khi nào được cấp mã số thuế cá nhân?

*

Câu hỏi: Chị Nguyễn Quỳnh Ng hỏi: Tôi chưa có mã số thuế cá nhân nhưng tôi cần mã số thuế để giao dịch. Vậy, khi nào tôi được cấp mã số thuế cá nhân?

panpages.com.vn trả lời như sau:

Căn cứ Điều 7, Điều 9 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cá nhân chưa có mã số thuế phải tự đăng ký hoặc nộp hồ sơ đăng ký thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Sau khi cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế sẽ tiến hành cấp mã số thuế cho người đăng ký nếu hồ sơ hợp lệ.

Xem chi tiết:Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý về thời hạn đăng ký thuế lần đầu của nơi trả thu nhập (doanh nghiệp, hợp tác xã,…) như sau: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

5. Quên mã số thuế cá nhân phải làm gì?

Việc quên mã số thuế cá nhân rất phổ biến, nếu cá nhân không nhớ mã số thuế của mình thì chỉ cần tra cứu mã số thuế cá nhân theo như hướng dẫn tại mục 1, cụ thể:

Cách 1: Tra cứu tại link:https://masothue.vn/

6. Sẽ dùng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Căn cứ khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Tuy nhiên, chỉ sử dụng thay nếu đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành(theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021/NĐ-CP).

7. Quy định về cấp mã số thuế

Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế.

– Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số thuế nộp thay để thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế.

– Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác.

– Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên.

– Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Xem thêm: Tại Sao Nói Ngân Hàng Trung Ương Là Ngân Hàng Của Các Ngân Hàng

Trên đây là cáchtra cứu mã số thuế cá nhânvà một số quy định có liên quan đến mã số thuế. Nếu bạn đọc có vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế – phí hoặc các vấn đề pháp lý khác vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.

See more articles in category: Tài chính

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post: