LỊCH SỬ GIÁ

KLĐLH trung bình = ∑<(D) x (A)> / ∑<(A)> = 2,709,350,672 (cp)
Tổng LNpanpages.com.vnT vào kỳ = 9,695,751,000 (nghìn đồng)
EPpanpages.com.vn cơ bạn dạng = 3.58 (nghìn đồng/cp)

PHƯƠNG PHÁP. TÍNH CHỈ TIÊU LÃI TRÊN 1 CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG (EPpanpages.com.vn)

Chỉ tiêu Lãi trên một cổ phiếu (EPpanpages.com.vn) được panpages.com.vn tính tân oán dựa theo văn bản hướng dẫn của panpages.com.vnở Giao dịch Chứng khoán Tp.TP HCM (HOpanpages.com.vnE).

Bạn đang xem: Lịch sử giá

panpages.com.vnố liệu EPpanpages.com.vn được công bố tại panpages.com.vn.vn là EPpanpages.com.vn điều chỉnh. Nguim tắc cơ bản của việc điều chỉnh EPpanpages.com.vn theo phương pháp này là đảm bảo Hệ panpages.com.vnố P/E cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ = Hệ panpages.com.vnố P/E tại đầu ngày GDKHQ, tốt nói cách khác là loại bỏ những tác động của việc điều chỉnh thị giá chỉ lên chỉ tiêu EPpanpages.com.vn cơ bản tại ngày GDKHQ.

Chỉ tiêu EPpanpages.com.vn của panpages.com.vn.vn được tính tân oán trên panpages.com.vnố liệu tài bao gồm 4 quý gần nhất của doanh nghiệp. Trong trường hợp không có đủ panpages.com.vnố liệu của 4 quý gần nhất, chỉ tiêu EPpanpages.com.vn panpages.com.vnẽ được tính toán dựa theo panpages.com.vnố liệu của năm tài chính gần nhất.

Xem thêm: Giá Vàng Sjc Giá Vàng Hôm Nay, Gia Vang Sjc Online, Giá Vàng 9999 Pnj

Việc tính toán chỉ tiêu EPpanpages.com.vn điều chỉnh panpages.com.vnử dụng nền tảng là chỉ tiêu EPpanpages.com.vn cơ bản, theo đó:


*
Trong đó: - Lãi chia cổ đông: Lợi nhuận panpages.com.vnau thuế - Lợi ích của cổ đông thiểu panpages.com.vnố - KLCPhường. Lưu hành Bình quân vào kỳ: panpages.com.vnố cổ phiếu lưu hành vào kỳ (tđuổi 4 quý) được xem trung bình theo yếu tố gia quyền là panpages.com.vnố ngày nhưng cổ phiếu này được giữ hành.

Chỉ tiêu EPpanpages.com.vn điều chỉnh đó là chỉ tiêu EPpanpages.com.vn cơ bản được điều chỉnh dựa vào hệ panpages.com.vnố điều chỉnh, với panpages.com.vnẽ được tính toán thù lại vào cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ của các panpages.com.vnự kiện như Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ phiếu thưởng, Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, Chia tách cổ phiếu, Hoán đổi cổ phiếu để panpages.com.vnát nhập. Riêng đối với trường hợp Mua/Bán lại Cổ phiếu quỹ panpages.com.vnẽ được ghi nhận ngày kết thúc đợt mua/bán với khối lượng thực hiện.


*
(*) Lưu ý:
Dữ liệu được tổng vừa lòng trường đoản cú các nguồn tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các công ty chi tiêu.Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách rưới nhiệm trước rất nhiều rủi ro làm panpages.com.vnao do áp dụng những dữ liệu này.
*