Cách Lập Giấy Nộp Tiền Thuế Nhà Thầu Qua Mạng Với Chỉ 05 Bước Đơn Giản

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Cách viết Mẫu C1- 02/NS Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; Cách viết mã chương, mã tiểu mục nộp tiền thuế môn bài, thuế nhà thầu, thuế TNCN, thuế TNDN, tiền phạt chậm nộp thuế …

Đang xem: Cách lập giấy nộp tiền thuế nhà thầu

– Nếu bạn chưa có mẫu C1-02/NS thì có thể tải về tại đây: => Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02/NS.

Hướng dẫn viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bản giấy:

———————————————————————————————————

Mẫu số: C1-02/NS(Ban hành kèm theo Thông tư số84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTiền mặt □ Chuyển khoản □Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………Số: ……………

– Lựa chọn hình thức: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền …

Số tham chiếu(1):…………………

– Chọn ô “TK thu NSNNđối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGTđối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

vào tài khoản của KBNN: Kho bạc nhà nước nơi Cty bạn đăng ký kinh doanh tỉnh, TP: …Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách)Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Trường hợp nộp thuế Quyết định của các Cơ quan thì Chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

– Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Xem thêm: Danh Sách Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Vietcombank Bắc Giang

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý DN bạn.

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Ví dụ nộp tiền thuế môn bài

00/CN/2021

Lệ phí môn bài bậc 2 2021

2.000.000

754

2863

Ví dụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

00/Q4/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệpGhi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý 4.2020.

9.000.000

754

1052

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ(2): Ghi số tiền bằng chữ phải nộp– Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;- Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Cách viết Mã Chương, mã NDKT (Mã Tiểu mục) các bạn xem tại đây nhé: => Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế.

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: Mã CQ thu:.Không ghi phần này. Nợ TK:…………….. Mã ĐBHC:……………… . Có TK:……………..

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kếtoán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

——————————————————————————————————-

Trên đây là cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi các bạn đi nộp tiền thuế trực tiếp tại ngân hàng (các địa điểm thu ngân sách nhà nước).

Xem thêm: Xử Lí Tốt Covid – Kinh Tế Philippines

Nếu bạn lập giấy nộp Tiền thuế điện tử qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn thì xem chi tiết tại đây nhé:=> Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử.

——————————————————————————————————–

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán của mình!

Các bạn muốn học cách kê khai thuế hàng tháng, quý; Cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN; Kỹ năng quyết toán thuế … trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán thuế

————————————————————————————————

*

See more articles in category: Tài chính

About Sơn Nguyễn

Sinh viên FPT poly

Sale off:

Best post: