Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Business Listing
52 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang
 • Lưu

Văn phòng Chính phủ
,Tổ chức chính phủ

 • Giới thiệu về chúng tôi
  -
 • Nhiệm vụ, quyền hạn
  Nhiệm vụ, quyền hạn

  Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

  - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;