Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

Business Listing
12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3
  • Lưu

Trung Học Phổ Thông & Trường cao
trường trung học, trường công lập, giáo dục

  • Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
    -
  • Thành tựu
    Thành tựu

    Các trường phải đối mặt sâu sắc hơn và sự chú ý của nhiều bậc cha mẹ không chỉ về các hoạt động chuyên môn với các giải thưởng văn học hoặc từ một kỳ thi cấp thành phố nhưng còn các hoạt động phong trào để thực hiện thẫm mỹ văn học Mỹ chơi một hữu ích và lành mạnh cho học sinh. Nhìn lại nhiều khó khăn nhưng vinh quang, chúng tôi có niềm tự hào và tự hào về những gì đã có.