Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương

Business Listing
102 Chi Lăng, Thành phố Hải Dương
  • Tel (84-32) 03 853 848
  • Lưu

• Sức khỏe & Y học - Bệnh viện & Trung tâm y tế

  • Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương
    -
  • Đặc điểm
    Đặc điểm

    Kể từ năm 2004 , bệnh viện được UBND tỉnh cho phép nâng cấp bệnh viện từ 120-200 giường bệnh và đầu tư máy siêu âm, máy sinh hóa . Chúng tôi cũng đã áp dụng kỹ thuật tiên tiến để làm ra nhiều thuốc để phục vụ trong việc điều trị cho bệnh nhân . Những sản phẩm thuốc của chúng tôi được làm từ các loại cây thuốc .