Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Branch Listing
257 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn
 • Lưu

Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng - Tài chính

Ngân hàng & Tài chính - Dịch vụ Ngân hàng

 • Về chúng tôi
  -
 • Lịch sử
  Lịch sử

  - Ngày 26/03/1988: Thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh

  - Ngày 14/11/1990: Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam.

  - Ngày 27/03/1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam .

  - Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam .

 • Main Activitives
  Main Activitives

  - Huy động vốn

  - Cho vay, đầu tư

  - Bảo lãnh

  - Thanh toán và Tài trợ thương mại

  - Ngân quỹ

  - Thẻ và ngân hàng điện tử

  - Hoạt động khác