Sở Y tế Phú Thọ

Business Listing
Tân Dân - Việt Trì
  • Lưu

Tổ chức dịch vụ y tế
,Sở Y tế Phú Thọ

  • Sở Y tế Phú Thọ
    -
  • Thành tựu
    Thành tựu

    Năm 1985 được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; năm 1998 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì; năm 2005 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Một số đơn vị trực thuộc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động các hạng. Nhiều tập thể và cá nhân trong ngành được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Y tế.