UBND Thành Phố Đông Hà Ban Quản Lý Thoát Nước, Thu Gom Và Xữ Lý Nước Thải

Business Listing
68C, Đường Quốc Lộ 9, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  • Tel & Fax (84-53) 352 1123
  • Lưu