UDIC - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Business Listing
27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa
 • Lưu

Nhà thầu Xây dựng
,Tổng
,Xây dựng

 • CHÀO MỪNG ĐẾN UDIC
  -
 • Lĩnh vực kinh doanh
  Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng và công nghiệp xây dựng

  - xây dựng nhà ở

  - Bất động sản kinh doanh

  - Vật liệu xây dựng kinh doanh

  - Tư vấn

  - Nhập khẩu - xuất khẩu đối với thiết bị xây dựng, thể thao, giải trí

  - ác lĩnh vực xây dựng khác

  - Các doanh nghiệp