Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Business Listing
1, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tel (84-8) 3722 1223
 • Tel (84-8) 3722 2764
 • Tel (84-8) 3896 1333
 • E-mail
 • Website www.hcmute.edu.vn
 • Lưu

Giáo dục - Cao đẳng và Đại học
đào tạo đại học, đào tạo cao đẳng, sau đại học

Giáo dục - Hướng nghiệp & kỹ thuật
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
  Phấn đấu trở thành một trong tốp 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo các tiêu chí kiểm định chất lượng trường đại học, trên một số mặt ngang tầm với những trường có uy tín của các nước trong khu vực. Trở thành một trường đa lĩnh vực. Sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp và phát huy được năng lực của mình một cách tối đa để cống hiến cho xã hội. Chương trình đào tạo có tính thích ứng cao, bằng cấp của trường được công nhận một cách rộng rãi trong khu vực và thế giới.
 • Chức năng
  Chức năng

  Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường phổ thông trung học. Đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ và bồi dưỡng nguồn nhân lực lao động kỹ thuật thích ứng với thị trường lao động. Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất trên các lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp và khoa học công nghệ.

 • Cơ sở vật chất
  Cơ sở vật chất

  Ngoài nhà xưởng, phòng thínghiệm, trường cũng đã thuê kênh truyền dẫn nội hạt và cổng truy truy cập internet trực tiếp với tốc độ 512 Kbps, nối mạng trong toàn trường, tạo điều kiện cho giáo viên, sinh viên cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức . Tổ chức khai thác và sử dụng chương trình phần mềm qua hệ thống mạng phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, tổ chức giảng dạy, học tập, thu học phí…

 • Sứ mệnh
  Sứ mệnh

  Là nơi chuyên đào tạo giáo viên kỹ thuật, giáo viên dạy nghề ở bậc đại học và trên đại học cho cả nước, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mạng quan trọng trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ những người thầy trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hướng tới nền kinh tế tri thức.