DNTN Xây Dựng Thương Mại Anh Cảnh

Business Listing
263,, Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Bình, Thị xã Ninh Bình,, Tỉnh Ninh Bình
  • Tel (84-30) 3871 993
  • Fax (84-30) 3871 993
  • Lưu

• Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại. Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất