LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ YÊN

Business Listing
276 Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
  • Tel (84-57) 3823 626
  • Lưu

• Tổ chức hoạt động
• tổ chức hội nghị
• giao lưu gặp mặt
• giới thiệu việc làm
• liên đoàn lao động Phú Yên